Voorbeeld nota’s

Voorbeeld nota Hypotheek

1

Dit is onze postbus. Wil je ons post toesturen, dan kan het naar dit adres.

2

Dit is één van onze tekenlocaties. In dit voorbeeld komt de klant dus naar onze locatie in Zaandam voor het tekenen van de akte.

3

Hier komen de NAW gegevens van de klant.

4

Hier geven we aan over welk adres het gaat, wanneer de datum van ondertekening van de akte is. Je vindt hier ook terug welke collega van Notaris VanNu het dossier behandelt.

5

Hier komen de gegevens van de nieuwe hypotheek. De naam van de bank, het bedrag dat er geleend wordt. Als er tegen NHG voorwaarden geleend wordt, wordt er via de notaris een vergoeding voor in rekening gebracht (=optioneel). En ga je verbouwen en wil de bank een depot (= optioneel)? Dan zie je dat hier terug.

6

Als je de oude (huidige) hypotheek gaat oversluiten, komen hier de gegevens van de huidige bank terug. De naam, het bedrag van de openstaande vordering, de rente die je over de lopende maand tot de datum ondertekening akte nog moet betalen en één of een aantal dagen extra dagrente.

7

Hier komen onze kosten te staan voor de opgemaakte akte(n). In dit geval dus de hypotheekakte en de akte om de huidige hypotheek mee door te halen (=royeren) bij het Kadaster.

8

De Kadasterkosten betreffen, in dit voorbeeld, de kosten voor het inschrijven van de hypotheekakte, het inschrijven van de akte van doorhaling en de kosten voor ons onderzoek bij het Kadaster.

9

Als je gebruik hebt gemaakt van een hypotheekadviseur en/of de woning is getaxeerd voor de financiering, sturen ze vaak de factuur voor deze werkzaamheden naar ons door. Deze facturen worden dan via ons aan hen uitbetaald.

10

Voor het kunnen afronden van het cliëntonderzoek, moeten wij onderzoeken uitvoeren. De kosten hiervoor vind je hier terug. Deze kosten zijn per persoon. Als de klant in het voorbeeld dus met twee personen was geweest, waren deze kosten dubbel opgenomen.

11

Hier wordt het meerwerk van Notaris VanNu opgesomd. In het voorbeeld is er sprake van twee maal het uitboeken van facturen van derden (hypotheekadviseur en taxateur), was Bank B een bank die gebruik maakt van het Elektronische Communicatie Hypotheken systeem (ECH) en wil Bank A graag dat de hypotheekofferte nog een keer getekend wordt bij de notaris. Dit zijn allemaal optionele kosten. Het is dus mogelijk dat het niet voor jou van toepassing is.

12

Sinds 1 augustus 2018 moeten notarissen een bijdrage leveren aan het Kwaliteitsfonds Notariaat. Deze bijdrage heet heffing kwaliteitsfonds notariaat. Met de opbrengsten wordt het toezicht en tuchtrecht voor notarissen bekostigd. De hoogte van deze heffing is bij iedere notaris gelijk en iedere notaris moet die heffing in rekening brengen. Je kunt dus ook geen prijsafspraken maken over de (hoogte van de) heffing. De notaris zal het bedrag vervolgens overdragen aan de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

13

Hier melden we het rekeningnummer van de klant (indien bekend). Dit alleen indien de klant een bedrag te ontvangen heeft. Als de klant een bedrag moet betalen, melden we dat ook hier.

14

Dit heeft betrekking op de extra berekende dagrente bij, in dit voorbeeld, Bank B.

Voorbeeld nota Koper

1

Dit is onze postbus. Wil je ons post toesturen, dan kan het naar dit adres.

2

Dit is één van onze tekenlocaties. In dit voorbeeld komt de klant dus naar onze locatie in Zaandam voor het tekenen van de akte.

3

Hier komen de NAW gegevens van de klant.

4

Hier geven we aan over welk adres het gaat, wanneer de datum van ondertekening van de akte is. Je vindt hier ook terug welke collega van Notaris VanNu het dossier behandelt.

5

Hier melden we de koopsom. De koper moet dit bedrag betalen (en bij de verkoper komt het bedrag aan de “te ontvangen” kant).

6

Als er sprake is van te betalen overdrachtsbelasting (huidige tarieven 2024: 0%, 2% of 10,4%), komt het bedrag hier terug. In het voorbeeld is de koper onder de 35, is de koopsom onder de € 510.000,00, gaat de klant de woning als hoofdverblijf bewonen en heeft de klant nog niet eerder gebruik gemaakt van de startersvrijstelling. Er is in dit voorbeeld dus geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

7

De zakelijke lasten worden voor wat betreft het eigenaarsgedeelte tussen de koper en de verkoper verrekend voor de periode vanaf het tekenen van de akte tot het einde van dat lopende kalenderjaar. De koper moet dit bedrag betalen (en bij de verkoper komt het bedrag aan de “te ontvangen” kant).

8

Hier komen de gegevens van de nieuwe hypotheek. De naam van de bank, het bedrag dat er geleend wordt. Als er tegen NHG voorwaarden geleend wordt, wordt er via de notaris een vergoeding voor in rekening gebracht (=optioneel). En ga je verbouwen en wil de bank een depot (= optioneel)? Dan zie je dat hier terug.

9

Hier komen onze kosten te staan voor de opgemaakte akte(n). In dit geval dus de akte van levering en de hypotheekakte.

10

De Kadasterkosten betreffen, in dit voorbeeld, de kosten voor het inschrijven van de akte van levering, het inschrijven van de hypotheekakte en de kosten voor ons onderzoek bij het Kadaster.

11

De koper heeft in dit voorbeeld een waarborgsom van 10% van de koopsom op de derdengeldenrekening van Notaris VanNu gestort. Dat bedrag krijgt de koper weer terug, plus daarover een rentevergoeding. Als de bank negatieve rente in rekening brengt, rekenen wij de negatieve rente door.

12

Als je gebruik hebt gemaakt van een makelaar, een hypotheekadviseur en/of de woning is getaxeerd voor de financiering, sturen ze vaak de factuur voor deze werkzaamheden naar ons door. Deze facturen worden dan via ons aan hen uitbetaald.

13

Voor het kunnen afronden van het cliëntonderzoek, moeten wij onderzoeken uitvoeren. De kosten hiervoor vind je hier terug. Deze kosten zijn per persoon. Als de koper in het voorbeeld dus met twee personen was geweest, waren deze kosten dubbel opgenomen.

14

Hier wordt het meerwerk van Notaris VanNu opgesomd. In het voorbeeld is er sprake van drie maal het uitboeken van facturen van derden (makelaar, hypotheekadviseur en taxateur) en was de hypotheekbank een bank die gebruik maakt van het Elektronische Communicatie Hypotheken systeem (ECH). Dit zijn allemaal optionele kosten. Het is dus mogelijk dat het niet voor jou van toepassing is.

15

Sinds 1 augustus 2018 moeten notarissen een bijdrage leveren aan het Kwaliteitsfonds Notariaat. Deze bijdrage heet heffing kwaliteitsfonds notariaat. Met de opbrengsten wordt het toezicht en tuchtrecht voor notarissen bekostigd. De hoogte van deze heffing is bij iedere notaris gelijk en iedere notaris moet die heffing in rekening brengen. Je kunt dus ook geen prijsafspraken maken over de (hoogte van de) heffing. De notaris zal het bedrag vervolgens overdragen aan de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

16

Hier melden we het rekeningnummer van de klant (indien bekend). Als het rekeningnummer niet bekend is, geven we dat hier ook aan. Als de klant een bedrag moet betalen, melden we dat ook hier.

Voorbeeld nota Verkoper

1

Dit is onze postbus. Wil je ons post toesturen, dan kan het naar dit adres.

2

Dit is één van onze tekenlocaties. In dit voorbeeld komt de klant dus naar onze locatie in Zaandam voor het tekenen van de akte.

3

Hier komen de NAW gegevens van de klant.

4

Hier geven we aan over welk adres het gaat, wanneer de datum van ondertekening van de akte is. Je vindt hier ook terug welke collega van Notaris VanNu het dossier behandelt.

5

Hier melden we de koopsom. De verkoper ontvangt dit bedrag (en bij de koper komt het bedrag aan de “te betalen” kant).

6

De zakelijke lasten worden voor wat betreft het eigenaarsgedeelte tussen de koper en de verkoper verrekend voor de periode vanaf het tekenen van de akte tot het einde van dat lopende kalenderjaar. De verkoper ontvangt dit bedrag (en bij de koper komt het bedrag aan de “te betalen” kant).

7

Bij verkoop van een woning worden alle huidige, lopende, hypotheken afgelost. In dit voorbeeld is er sprake van een eerste hypotheek die wordt afgelost. Hier komen de gegevens van die eerste hypotheek terug. De naam, het bedrag van de openstaande vordering, de rente die je over de lopende maand tot de datum ondertekening akte nog moet betalen en één of een aantal dagen extra dagrente (indien van toepassing).

8

In het voorbeeld heeft de verkoper ook nog een overbruggingshypotheek afgesloten toen zij haar nieuwe woning aankocht. Bij verkoop van een woning worden alle huidige, lopende, hypotheken afgelost, dus ook de overbruggingshypotheek. Hier komen de gegevens van die overbruggingshypotheek terug. De naam, het bedrag van de openstaande vordering, de rente die je over de lopende maand tot de datum ondertekening akte nog moet betalen en één of een aantal dagen extra dagrente (indien van toepassing).

9

Hier komen onze kosten te staan voor de opgemaakte akte(n). In dit geval dus twee maal een akte om de huidige hypotheken mee door te halen (=royeren) bij het Kadaster.

10

Sinds 1 augustus 2018 moeten notarissen een bijdrage leveren aan het Kwaliteitsfonds Notariaat. Deze bijdrage heet heffing kwaliteitsfonds notariaat. Met de opbrengsten wordt het toezicht en tuchtrecht voor notarissen bekostigd. De hoogte van deze heffing is bij iedere notaris gelijk en iedere notaris moet die heffing in rekening brengen. Je kunt dus ook geen prijsafspraken maken over de (hoogte van de) heffing. De notaris zal het bedrag vervolgens overdragen aan de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

11

De Kadasterkosten betreffen, in dit voorbeeld, de kosten voor het inschrijven van de akten van doorhaling.

12

Als je gebruik hebt gemaakt van een verkopend makelaar, sturen ze vaak de factuur voor deze werkzaamheden naar ons door. Deze factuur wordt dan via ons aan hen uitbetaald.

13

Voor het kunnen afronden van het cliëntonderzoek, moeten wij onderzoeken uitvoeren. De kosten hiervoor vind je hier terug. Deze kosten zijn per persoon. Als de verkoper in het voorbeeld dus met twee personen was geweest, waren deze kosten dubbel opgenomen.

14

Hier wordt het meerwerk van Notaris VanNu opgesomd. In het voorbeeld is er sprake van éénmaal het uitboeken van facturen van derden (de makelaar) en wilde de verkoper alles per post ontvangen in plaats van digitaal. Dit zijn allemaal optionele kosten. Het is dus mogelijk dat het niet voor jou van toepassing is.

15

Hier melden we het rekeningnummer van de klant (indien bekend). Dit alleen indien de klant een bedrag te ontvangen heeft. Als de klant een bedrag moet betalen, melden we dat ook hier.

16

Dit heeft betrekking op eventueel extra berekende dagrente bij aflossende hypotheken. In dit voorbeeld was geen sprake van extra berekende dagrente.

© Notaris VanNu 2024