Op-Tijd-Profijt-Korting

Zo houd je zelf ons tarief laag!

Bij Notaris VanNu zijn de tarieven laag, onder meer doordat jij zelf input aanlevert. De prijs van jouw notariële akten bepaal je dus deels zelf!

Extra korting bij Notaris VanNu

We vragen jou om stukken aan te leveren om de akte(n) op te kunnen stellen. Doe je dat binnen de gestelde termijn, dan geven wij jou een korting van € 25,00 per dossier. De korting wordt berekend over de akteprijs exclusief btw.

Cliëntonderzoek en PEP

De notaris mag niet zomaar met alle werkzaamheden starten. We hebben ons aan allerlei wetten en regelgeving te houden. In de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is bijvoorbeeld opgenomen dat ons kantoor een cliëntonderzoek moet kunnen afronden voordat we voor jou aan de slag gaan. Zo’n cliëntonderzoek houdt in dat we onder meer jouw identiteit moeten vaststellen voordat de notaris de akte(n) ondertekent. Ook moeten we, als jij eigen financiële middelen inbrengt, de herkomst daarvan controleren.

Verder moeten we vaststellen of jij een ‘PEP’ bent; Politically Exposed Person, ofwel Politiek Prominent Persoon. Dat ben je als je een politiek prominente functie vervult zoals staatshoofd, minister, ambassadeur of lid van een Hooggerechtshof. Maar ook een bestuurder van een politieke partij of een hoge officier wordt aangemerkt als PEP. Ben jij een PEP, dan moet je dit melden bij ons kantoor. In dat geval zal het onderzoek een stapje verdergaan met een verscherpt cliëntenonderzoek vanwege het grotere risico op corruptie. Een verscherpt onderzoek houdt in dat we extra vragen kunnen stellen waarbij het gaat om een risico-inschatting.

Wat we van jou nodig hebben:

Voor het cliëntonderzoek hebben we jouw medewerking nodig! Daarom ontvang je van ons, zodra wij jouw dossier in behandeling hebben genomen, bij onze bevestigingsbrief een vragenlijst via ons Online Dossier. Ook ontvang je een PEP-verklaring en een verklaring herkomst eigen middelen. Wij vragen jou om deze stukken op tijd aan ons aan te leveren.

Niet op tijd?

Ontvangen we de stukken van jou niet op tijd terug, dan mogen wij het dossier niet verder in behandeling nemen. Natuurlijk helpen we je graag voorkomen dat jouw aanvraag vertraging oploopt. Daarom sturen we je een herinnering als we de gevraagde stukken niet op tijd ontvangen. Daarvoor brengen we je wel extra kosten in rekening: € 25,00 (exclusief btw).

Zo krijg ook jij de Op-Tijd-Profijt-Korting!

Na akkoord op onze offerte ontvang je van ons een bevestigingsbrief. Daarin staan de termijnen waarop je wat moet aanleveren. En wat dus de termijnen zijn om gebruik te kunnen maken van de ‘Op-Tijd-Profijt-Korting’. Ook lees je in deze brief wat de termijnen zijn voordat we jou een herinnering sturen waarvoor we extra kosten in rekening brengen. Zo weet je dus precies wat je moet doen om extra korting te krijgen én wat je kunt doen om eventuele extra kosten te voorkomen!

Korting op notariskosten bij Notaris VanNu

Lever jij alles snel en op tijd aan? Dan doe je ons een groot plezier want wij kunnen starten met jouw opdracht, en je doet jezelf een groot plezier met de korting op de notariskosten. Kies dus voor Notaris VanNu en maak gebruik van onze Op-Tijd-Profijt-Korting!

© Notaris VanNu 2024