Infographic ‘Werkwijze’

Wij maken het je graag gemakkelijk!

Om te profiteren van ons lage tarief, is het belangrijk dat we ons samen aan de volgende afspraken houden:

 • ons contact is zoveel mogelijk digitaal via ons ’Online Dossier’, e-mail, chat en WhatsApp. Wil je ons toch een keer bellen dan kan dat natuurlijk; digitale service met een persoonlijke touch dus;
 • we volgen beiden de stappen zoals hieronder beschreven;
 • het is erg belangrijk dat je de gevraagde documenten op tijd aanlevert;
 • er kan sprake zijn van extra werkzaamheden. In dat geval brengen we een meerprijs in rekening. Heldere uitleg en de meerwerktarieven vind je terug bij ‘Tarieven’ op de website van Notaris VanNu;
 • het kan voorkomen dat, zelfs na bevestiging van onze kant, jouw situatie ‘maatwerk’ blijkt. In dat geval verwijzen wij jou door naar onze collega’s van Zaannotarissen.

Werkwijze in overzichtelijke stappen.
Dan weten we precies wat we van elkaar mogen verwachten.

 

 • Invullen aanvraagformulier

  Vul het interactieve aanvraag- formulier in en klik op ‘verzenden’.

  Als je het aanvraagformulier hebt ingevuld weet je gelijk of jouw dossier door ons in behandeling kan worden genomen.

 • Prijsaanbod

  Jij ontvangt binnen 2 werkdagen een prijsaanbod van ons.

  Dit aanbod omvat de inschrijving in het Kadaster, een honorarium voor onze (basis)werkzaamheden en de btw. Soms kan er sprake zijn van meerwerk. Alle informatie hierover vind je op onze website, en krijg je ook
  meegestuurd met ons prijsaanbod.

 • Akkoord geven prijsaanbod

  Ben je het eens met ons prijsaanbod, geef je akkoord.

 • Ontvangst opdrachtbevestiging

  Je ontvangt van ons een opdrachtbevestiging.

  Hierin geven we duidelijk aan wat de vervolgstappen zijn.

 • Vervolgstappen per dienst

 • Hypotheekakte VanNu

  A. Opdrachtbevestiging aan de hypotheekverstrekker
  Geef aan jouw hypotheekadviseur of bank onze naam door. De hypotheekverstrekker stuurt ons een opdracht voor het maken van de hypotheekakte. Voor meer informatie over de hypotheekakte, klik hier.

  B. Afspraak datum van ondertekening akte(n)
  Zodra wij van de hypotheekverstrekker de opdracht hebben ontvangen om voor jou de hypotheekakte te maken, nemen wij contact met je op om de datum van ondertekening in te plannen.

  Akte van levering VanNu

  A. Aanlevering koopovereenkomst
  Geef aan de verkopend makelaar of jouw eigen makelaar onze naam door. De makelaar stuurt vervolgens de door jou en de verkoper getekende Koopovereenkomst naar ons. Heb je de koopovereenkomst zelf opgemaakt of heeft de verkoper dat gedaan? Dan stuur je zelf de getekende Koopovereenkomst naar ons.
  Let op: wij kunnen pas aan de slag als wij de getekende koopovereenkomst hebben ontvangen. Voor meer informatie over de akte van levering, klik hier.

  B. Afspraak datum van ondertekening akte(n)
  Als wij de koopovereenkomst hebben ontvangen, sturen we jou de bevestiging van de datum van ondertekening.
  Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de in de koopovereenkomst genoemde datum en de aangegeven locatie van één van onze kantoren. Is er geen ruimte in onze agenda op de gewenste datum/tijd/locatie, dan overleggen we met jullie via de makelaar.

  Hypotheekakte + Akte van levering VanNu

  A. Aanlevering koopovereenkomst
  Geef aan de verkopend makelaar of jouw eigen makelaar onze naam door. De makelaar stuurt vervolgens de door jou en de verkoper getekende koopovereenkomst naar ons. Heb je de koopovereenkomst zelf opgemaakt of heeft de verkoper dat gedaan? Dan stuur je zelf de getekende koopovereenkomst naar ons.
  Let op: wij kunnen pas aan de slag als wij de getekende koopovereenkomst hebben ontvangen. Voor meer informatie over de leveringsakte, klik hier.

  B. Opdrachtbevestiging aan de hypotheekverstrekker
  Geef aan jouw hypotheekadviseur of bank onze naam door. De hypotheekverstrekker stuurt ons een opdracht voor het maken van de hypotheekakte.

  C. Afspraak datum van ondertekening akte(n)
  Als wij de koopovereenkomst hebben ontvangen sturen we jou de bevestiging van de datum van ondertekening.
  Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de in de koopovereenkomst genoemde datum en de aangegeven locatie van één van onze kantoren. Is er geen ruimte in onze agenda op de gewenste datum/tijd/ locatie, dan treden wij met jullie in overleg via de makelaar.
  Let op: ook de hypotheekopdracht van de hypotheekverstrekker moet op tijd door ons zijn ontvangen om op de tussen jou en de verkoper afgesproken datum de akte(n) te tekenen.

  Koopovereenkomst VanNu

  Aanlevering koopovereenkomst
  Maken wij voor jou de leveringsakte, de hypotheekakte en heb je ook nog een koopovereenkomst nodig (bijvoorbeeld omdat de makelaar deze niet opmaakt)? Nadat je het aanvraagformulier hebt doorlopen (waarbij je hebt verzocht om een koopovereenkomst), zijn wij op de hoogte van jouw persoonlijke situatie en vragen wij je om meer informatie om de koopovereenkomst op te stellen. Na het ondertekenen van deze koopovereenkomst stellen we aansluitend ook de Leveringsakte en (eventueel) de hypotheekakte op. Voor meer informatie over de Koopovereenkomst, klik hier.

  Samenlevingscontract VanNu

  (i.c.m. een akte van levering en eventueel hypotheekakte)

  A. Vragenlijst
  Heb je bij je aanvraagformulier aangegeven een samenlevingscontract (in combinatie met een leveringsakte en eventueel hypotheekakte) nodig te hebben? Dan ontvang je van ons een vragenlijst die je ingevuld naar ons terugmailt.

  B. Opstellen Samenlevingscontract
  Na ontvangst van jouw volledig ingevulde vragenlijst stellen wij het Samenlevingscontract op. Voor meer informatie over het samenlevingscontract, klik hier. Het samenlevingscontract wordt (zoveel mogelijk) gelijktijdig met de akte van levering en eventuele hypotheekakte ondertekend.

 • Aanleveren documenten/informatie

  Zodra we de opdracht aan je hebben bevestigd, zullen we je vragen een vragenlijst in te vullen die past bij de dienst die je van ons verlangt. Ook willen we graag een getekende PEP-verklaring van je ontvangen (wat is een PEP-verklaring? Die vraag hebben we beantwoord bij de meest gestelde vragen). Soms vragen we om nog meer documenten. Lever alles zo snel mogelijk aan, want zonder jouw input kunnen wij niet aan het werk!

 • Conceptakte(n)

  A. Ontvangst van de conceptakte(n)
  Ongeveer een week voor de afgesproken datum van ondertekening van akte(n) ontvang je van ons een e-mail met daarin een link naar het Online Dossier. Hierin vind je het concept van de akte(n) en andere belangrijke documenten.

  B. Controleren van de akte(n)

  Jij leest de door ons opgestelde akte(n) goed door. We zijn mensen en een typefout is zo gemaakt. Kom je dus iets tegen, laat het ons vooral weten.
  Mocht je nog vragen hebben over de inhoud en is de uitleg niet voldoende? Schroom dan niet om de vragen (bij voorkeur via e-mail) aan ons te stellen.

 • Nota van afrekening

  A. Nota van afrekening
  In jouw Online Dossier staat ook een nota van afrekening. Hier vind je een voorbeeld van een nota voor meer informatie.

  B. Eventueel overmaken geld
  Ontvang je geld van ons of moet je nog iets betalen? In dat laatste geval is het noodzakelijk dat het door jou te betalen bedrag op de dag van het tekenen van de akte(n) op ons bankrekeningnummer is bijgeschreven!
  Let op: heb je niet op tijd het bedrag over- gemaakt, dan wordt de afspraak voor het tekenen van de akte(n) geannuleerd. Dit zorgt voor extra kosten voor jou en je kunt (in het geval van een akte van levering) in gebreke worden gesteld door de verkoper. Het veroorzaakt een vervelende situatie die je uiteraard wil voorkomen.

 • Ondertekening van de akte(n)

  Je komt (bijvoorbeeld samen met de verkoper(s)) op het kantoor van de Notaris VanNu. Reken op een half Akte(n) uur per akte. De notaris van Zaannotaris- Zijn er verder geen vragen, dan zet je een sen neemt de akte(n) met je door. handtekening onder de akte(n) en sluit Ter informatie: je krijgt geen kopie van de akte(n) de notaris af met zijn handtekening.
  met alle handtekeningen erop, het origineel wordt door ons bewaard in de kluis. Je ontvangt wel een kopie (afschrift) van de akte met daarop alleen de handtekening van de notaris.

 • Inschrijving van de akte(n) in Kadaster

  De notaris stuurt op de dag van ondertekening de akte(n) naar het Kadaster. Diezelfde werkdag (bij toezending voor 15.00 uur) of de volgende werkdag (bij toezending na 15.00 uur) krijgen wij de bevestiging van het Kadaster dat de akte(n) goed is/zijn ingeschreven. Conform Nederlandse wetgeving zijn wij verplicht de eerstvolgende werkdag na inschrijving van de akte nog enkele onderzoeken en recherches uit te voeren.

 • Als je nog geld krijgt

  Ontvang je volgens de nota van afrekening een bedrag? Dan zijn wij na die onderzoeken en recherches bevoegd dit naar jou (en eventueel de bank en anderen) over te maken. Dat. betekent dat je uiterlijk 2 werkdagen na ondertekening het bedrag op de door jou opgegeven bankrekening kunt verwachten.

© Notaris VanNu 2024