Tarieven

Bij Notaris VanNu zijn de notariskosten geen verrassing, behalve dan dat ze verrassend laag zijn. Wat online kan, doen we online. En we werken met een strakke, standaard aanpak. Zo houden we onze tarieven scherp, onze service snel en weet jij altijd precies waar je aan toe bent.

Notariskosten bij standaard akten:

Tarief vanaf*
Hypotheekakte VanNu€ 564,-
Akte van levering VanNu€ 643,-
Akte van levering + Hypotheekakte VanNu€ 1.062,-
Koopovereenkomst VanNu€ 690,-
Samenlevingscontract VanNu€ 369,-
 • Tarieven o.b.v. KIK-akte (Ketenintegratie Inschrijving Kadaster).
  Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op één opdrachtgever (één koper/één hypotheekgever).
  Deze tarieven (Notariskosten bij standaard akten) zijn inclusief BTW.

Tarieven meerwerk

Soms moet er toch meer gedaan worden voor een akte. Zoals het versturen van stukken per post in plaats van via de mail, het maken van een volmacht of het wijzigen van een afspraak. Voor al het werk dat buiten de standaard werkzaamheden valt, rekenen we meerwerk. En natuurlijk zijn we ook daarin helder en overzichtelijk. Alle tarieven voor ons meerwerk, vind je hieronder:

Algemeen

Tarief excl. btw
Annuleren opdracht, reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief ad. € 180,00, minimaal 1 uur
Bedrag in depot houden, inclusief depotovereenkomst (exclusief rente en kosten)€ 250,00
Betalingsverkeer regelen met andere notaris (inclusief zogenaamd “Baarns beslag”)€ 150,00
Het moeten herinneren aan het aanleveren van eerder gevraagde stukken/informatie/documenten€ 25,00
Overboeking van gelden naar partijen en/of derden, per overboeking€ 12,50
Stukken per post toesturen in plaats van digitaal, per poststuk€ 25,00
Wijzigen afgesproken passeerdatum of tijdstip (binnen 5 werkdagen vóór passeren), per wijziging€ 85,00

Veel voorkomend

Tarief excl. btw
Aflossen van een krediet/persoonlijke lening, per stuk, inclusief uitbetaling aan schuldeiser€ 65,00
Aflossen en royeren (doorhalen) bestaande hypotheek, per doorhaling€ 195,00
Extra inschrijvingskosten indien digitale inschrijving kadaster (KIK) niet mogelijk is, per akte (geen btw verschuldigd)€ 70,50
Gebruik Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH) (per ECH zaak)€ 18,50
Ondertekenen extra stukken t.b.v. geldverstrekker (zoals offerte, depotakte, verpanding)€ 50,00
Opmaken registerverklaring (inschrijven) van de koopovereenkomst€ 185,00
Kadasterkosten inschrijven registerverklaring van de koopovereenkomst (KIK) (geen btw verschuldigd)€ 40,50
Wettelijk tarief kwaliteitsfonds KNB registerverklaring koopovereenkomst€ 8,22
Werkzaamheden in geval van erfpacht gemeente Amsterdam€ 195,00
Werkzaamheden in geval van erfpacht andere gemeenten€ 95,00
Werkzaamheden in geval van appartementsrechten€ 75,00

Minder vaak voorkomend

Tarief excl. btw
Aflosnota opnieuw opvragen€ 50,00
Extra passeertijd in verband met aanwezigheid tolk, per afspraak€ 40,00
Extra kosten i.v.m. tolk (aanvragen en/of verwerken in akte) (let op: kosten van de tolk zelf komen hier nog bij)€ 40,00
Kamer van Koophandel (KvK) uittreksel, per uittreksel€ 20,00
Nader onderzoek naar beschikkingsbevoegdheid e/o titel (o.a. bij bewindvoering, curatele, goedkeuring rechtbank, nalatenschappen, echtscheidingen), vanaf€ 100,00
Notariële hypothecaire volmacht, per volmacht€ 285,00
Onderhandse volmacht/verklaring, per volmacht/ (toestemmings)verklaring€ 60,00
Retourboeken gelden naar verstrekker, per verstrekker (ook bij verplaatsen passeerdatum)€ 35,00
Spoedzaken (passeren < 1 week, ook bij te laat binnenkomst hypotheekopdracht)€ 100,00
Vragen noodzakelijke toestemming derden, per aanvraag€ 75,00
Werkzaamheden i.v.m. vestigen overbruggingshypotheek€ 160,00
Werkzaamheden bij meer dan twee leningdelen opnemen in hypotheekakte, per extra leningdeel€ 20,00
Werkzaamheden bij meer dan twee voorbelastingen opnemen in hypotheekakte, per extra voorbelasting€ 20,00
Werkzaamheden i.v.m. doorhalen beslag, per beslag€ 195,00
Werkzaamheden in geval van particuliere hypotheek (met eigen getekende leningovereenkomst)€ 75,00
Werkzaamheden in geval van particuliere hypotheek (zonder getekende leningovereenkomst)€ 205,00
Werkzaamheden bij verrekening polis€ 75,00
Werkzaamheden in verband met artikel 13 WBR (verkoop binnen 6 maanden)€ 100,00
Werkzaamheden bij verdeling gelden bij echtscheiding€ 75,00

LET OP: bij notaris VanNu worden geen opdrachten in behandeling genomen, waarbij sprake is van:

 • Maatwerk: als de situatie ander meerwerk nodig heeft, wat niet op deze meerwerklijst is opgenomen
 • Overdracht van betaalbare koopwoningen Zaanstad/Garantie Regeling Zaanstad (BKZ/GRZ)
 • Overdracht van niet-particulier vastgoed (bedrijfspanden/koper of verkoper is een rechtspersoon
 • Overdracht van een recreatiewoning
 • Overdracht van een woonark
 • Overdracht of hypotheek met nalatenschappen zonder Verklaring van Erfrecht (VVE)
 • Overdracht of hypotheek van een (nog niet opgeleverde) woning in een nieuwbouwproject
 • Overdracht tussen familieleden (familietransacties)

Het samenlevingscontract en de koopovereenkomst worden alleen aangeboden in combinatie met minimaal een akte van levering.
De voorwaarden voor het opstellen van een samenlevingscontract door notaris VanNu zijn:

 • jullie zijn allebei ouder dan 18 jaar;
 • jullie hebben allebei de Nederlandse nationaliteit en/of spreken/begrijpen de Nederlandse taal goed;
 • jullie hebben geen kinderen (niet samen en niet los van elkaar); en
 • jullie worden ieder voor 50% eigenaar van de woning die jullie gaan kopen.
© Notaris VanNu 2024