Veelgestelde vragen

Wij zijn graag zo duidelijk mogelijk, dus heb je vragen? Stel ze aan ons! Om het je makkelijk te maken, hebben we hieronder alvast antwoord gegeven op veelgestelde vragen. Staat jouw antwoord er niet bij of begrijp je iets niet? Vraag het ons! We staan voor je klaar via de chat, WhatsApp, telefoon of per mail.

Wat is een notaris?

Wat is een notaris? Een notaris helpt mensen om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Bijvoorbeeld over de koop of verkoop van een woning en het opstellen van een samenlevingscontract. (*of zaken rond jouw onderneming. Misschien weglaten omdat wij niks met ondernemingsrecht doen?) De notaris geeft juridisch advies en let op de belangen van alle betrokkenen. Een notaris is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. Afspraken legt de notaris vast in een notariële akte. Zo is voor iedereen altijd duidelijk wat de afspraken zijn. Als er later twijfel ontstaat, dan geeft de notariële akte helderheid.

Wat is een notariële akte?

Soms is een bezoek aan de notaris wettelijk verplicht, bijvoorbeeld bij de koop of verkoop van je woning en het opstellen van een testament. In andere situaties kun je zelf kiezen hoe je je zaken wilt vastleggen: langs de notaris voor een officiële akte of samen met eventuele betrokkenen een onderhandse akte opstellen.

Kenmerken notariële akte

Van een notariële akte staat vast dat het document:

 • authentiek;
 • een vaste datum heeft;
 • gelezen, begrepen en ondertekend is door de betrokkenen (en na ondertekening niet meer is gewijzigd).

Voordelen notariële akte

 • de notaris is een juridisch specialist. Je kunt ervan uitgaan dat alles in de akte juridisch klopt.
 • de identiteit en wilsbekwaamheid van de betrokkenen is door de notaris gecontroleerd en vastgesteld.
 • een akte die is gemaakt door een notaris, geldt als bewijs in de rechtszaal.
 • een akte kan nooit kwijtraken, want deze is opgeslagen in de kluis bij de notaris.
 • bij sommige zaken die je regelt in een notariële akte gelden er fiscale voordelen, bijvoorbeeld bij samenwonen en een testament.
Wat houdt passeren, passeerafspraak en passeerlocatie in?

Passeren is het moment dat de akte wordt ondertekend met de notaris. De ondertekening vindt plaats op de afgesproken passeerdatum en passeerlocatie. Deze datum staat in de koopovereenkomst.

Vaak worden door partijen ook een voorkeur opgegeven van een passeerlocatie, dit is de locatie waar alle partijen moeten verschijnen om de notariële akte met de notaris te ondertekenen.

Hoelang duurt de afspraak op ons kantoor?

De afspraak voor een losse hypotheekakte of oversluiting van een hypotheek duurt 30 minuten. Bij een akte van levering en hypotheekakte houden wij 1 uur vrij in de agenda. Op het moment dat je een akte van levering, hypotheekakte en samenlevingscontract komt tekenen, dan houden wij 1,5 uur vrij in onze agenda.

Let op: Zodra er een tolk aanwezig is bij een afspraak, worden de genoemde tijdbestekken met 30 minuten uitgebreid, zodat er voldoende tijd is om te vertalen.

Identiteitscontrole door de notaris

De notaris is wettelijk verplicht jou te identificeren, voordat hij met jou een zakelijke relatie kan aangaan en is tevens verplicht ‘ongebruikelijke transacties’ te melden.

De notaris kan jouw identiteit controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs, hierbij kan je denken aan een paspoort, een Nederlands identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Zodra je bij Notaris VanNu langs komt voor een afspraak, neem dan altijd je legitimatiebewijs mee.

Ook bij een buitenlands legitimatiebewijs, kan de notaris jou identificeren.

De notaris mag hier ook een kopie van maken en opslaan in het dossier. Zie onze privacyverklaring (naar privacyverklaring), voor de bescherming van jouw persoonsgegevens

Notaris VanNu, maar ook andere notarissen, advocaten en accountants, zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij een landelijk meldpunt van de overheid (FIU-Nederland). Van deze melding mogen wij jou niet op de hoogte brengen. Op basis van een checklist besluiten wij of de opdracht uitgevoerd kan worden.

WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

Op grond van de WWFT dient ons kantoor eerst een cliëntonderzoek te kunnen afronden, alvorens de overdracht in behandeling te mogen nemen. We verzoeken jou dan ook vriendelijk om je medewerking te verlenen aan dit onderzoek.

Waarom vragen wij jou een getekende verklaring herkomst eigen middelen aan te leveren met bijlagen?

Indien de aankoop uit eigen middelen zal worden voldaan, dienen wij op grond van de WWFT een verklaring van je te ontvangen waaruit blijkt waar deze eigen middelen vandaan komen.

De reden dat wij dit bij jou opvragen heeft te maken met het feit dat wij volgens de wet verplicht zijn om bij jou te controleren hoe jij aan je vermogen komt. Dit moeten wij in het kader van de WWFT (zie hierboven) onderzoeken en controleren.

Wij kunnen je vragen om de verklaring herkomst eigen middelen meerdere keren aan te leveren. Hierbij kun je denken aan de volgende gevallen:

 • als wij een waarborgsom ontvangen (10 procent van de koopsom); en
 • als je de nota van afrekening ontvangt vlak voor de passeerdatum.

Het bij te betalen bedrag is dusdanig hoog, dat wij nogmaals om deze verklaring moeten vragen.

Waarom vraagt Notaris VanNu een PEP verklaring op?

PEP is een afkorting van Politically Exposed Person, vrij vertaald Politiek Prominent Persoon. Dat ben je als je een politiek prominente functie vervult. Bijvoorbeeld staatshoofd, minister, ambassadeur of lid van een Hooggerechtshof. Maar ook een bestuurder van een politieke partij of een hoge officier wordt aangemerkt als PEP. Wanneer je een PEP bent, dan moet dat aan ons gemeld worden en moet ons kantoor nog een stapje verder gaan in ons onderzoek. Niet een gewoon onderzoek volstaat, ons kantoor moet een verscherpt cliëntenonderzoek verrichten. Dit is omdat er een groter risico is op corruptie. Een verscherpt onderzoek houdt in dat we extra vragen kunnen stellen, waarbij het gaat om een risico inschatting. Ook de directe familieleden (partner, ouders en kinderen) of nauwe zakenrelaties van de PEP worden aangemerkt als een PEP. Om die reden ontvangen wij graag tijdig de PEP-verklaring getekend van je retour.

Waarom een aflosnota?

Bij een overdracht van een woning of een oversluiting van een hypotheek, zullen wij bij de huidige hypotheekverstrekker de aflosnota opvragen, zodat je hypothecaire lening kan worden ingelost. De hypotheekverstrekker geeft akkoord voor doorhaling/royement van de hypothecaire inschrijving, door middel van het ondertekenen van de royementsvolmacht. Om deze gegevens aan te leveren wordt per bank verschillende termijnen gehanteerd.

Waarom wordt er dagrente bij het aflossingsbedrag van de bank opgeteld?

Na het passeren van de akte van levering en/of  de hypotheekakte worden deze akten ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Na het inschrijven van de akte bij het Kadaster wordt door ons een controle uitgevoerd om na te gaan of de inschrijving correct is uitgevoerd en of er geen beslagen op de woning zijn gelegd. Als dat niet het geval is kunnen de bedragen aan de (voormalige) hypotheekverstrekker worden uitgeboekt. Aangezien de (voormalige) hypotheekverstrekker de aflossingsnota meestal opmaakt per de datum van passeren en de rente heeft berekend tot of tot en met de datum van passeren dienen wij dagrente bij te tellen tot en met de dag van overboeking.

Wat is een royement (ook wel doorhaling)?

Bij het aankopen van een woning met hypotheek of bij het vestigen van een los hypotheekrecht wordt een aantekening gemaakt in het openbare register bij het Kadaster. Wanneer een hypotheek wordt afgelost, verdwijnt je hypotheek niet automatisch uit het Kadaster. Dit kan Notaris VanNu voor jou regelen. Wij stellen hiervoor een doorhalingsakte/royementsakte op die wordt ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster. Hierna verdwijnt de hypothecaire inschrijving in de openbare registers met betrekking tot de woning die is aangekocht.

Ik heb mijn pand ‘kosten koper’ verkocht en nu word ik toch geconfronteerd met kosten, hoe kan dat?

Het klopt dat bij kosten koper er toch kosten kunnen zijn, die door de verkoper gedragen moeten worden. Zo zijn de kosten voor het doorhalen van hypotheken die op het verkochte onderpand zitten voor rekening van de verkoper. Je bent verplicht het pand vrij van hypotheken over te dragen aan de nieuwe eigenaren (koper)(s), dus zijn de daarbij horende royementskosten ook voor jou rekening.

Waarom moet ik meer betalen dan de uitgebrachte offerte/prijsaanbod?

De genoemde prijzen zijn gebaseerd op een standaardakte. Zodra wij extra werkzaamheden moeten uitvoeren voor het opstellen van je akte, zoals een aankoop van een appartement of een woning op erfpacht, dan zullen wij extra werkzaamheden in rekening brengen. Deze meerwerk tarieven vind je hier.

Hoe kan Notaris VanNu een laag tarief bieden?

Notaris VanNu is onderdeel van Zaannotarissen. Wij bieden een aantal min of meer gestandaardiseerde akten aan tegen een scherp tarief. We bieden digitale service met een persoonlijke touch.

Is het belangrijk dat ik het geld op tijd naar jullie overmaak?

Ja! Wij zijn anders genoodzaakt de afspraak niet door te laten gaan. Het zorgt voor extra kosten en je kunt (in het geval van een akte van levering) in gebreke worden gesteld door de verkoper, omdat je de overeengekomen verplichtingen niet kunt nakomen. Het veroorzaakt een vervelende situatie die je eigenlijk wil voorkomen. Dus moet je wat overmaken? Doe dit op tijd!

Wanneer ontvang ik de gelden op mijn rekening?

In jouw Online Dossier staat, naast de concepten, ook een nota van afrekening. Hierin kun je zien of je een bedrag ontvangt of juist iets moet betalen. Moet je iets betalen? Dan moet je ervoor zorgen dat het door jou te betalen bedrag op de datum van de afspraak op ons rekeningnummer is bijgeschreven. Het rekeningnummer staat uiteraard op de nota van afrekening. We kunnen de afspraak alleen laten doorgaan als het door jou te betalen bedrag zichtbaar op onze rekening is bijgeschreven.

Vervolgens zal de notaris op de dag van ondertekening ervoor zorgen dat de akte(n) word(t)(en) gestuurd naar het Kadaster. Dezelfde werkdag (bij toezending voor 15.00 uur) of de volgende werkdag (bij toezending na 15.00 uur), krijgen wij de bevestiging van het Kadaster dat de akte goed is ingeschreven. Conform Nederlandse wetgeving zijn wij verplicht de eerstvolgende werkdag na inschrijving van de akte nog enkele onderzoeken en recherches uit te voeren. Ontvang je volgens de nota van afrekening een bedrag? Dan zijn wij na die onderzoeken en recherches bevoegd de gelden naar jou (en eventueel de bank en anderen) uit te boeken. Dat betekent dat je uiterlijk 2 werkdagen na ondertekening het bedrag op de door jou opgegeven bankrekening kunt verwachten.

Krijg ik ook een kopie van de akte die ik heb ondertekend?

Nee, je krijgt geen kopie van de akte(n) met alle handtekeningen erop, deze wordt namelijk door ons bewaard in de kluis. Je ontvangt wel een digitaal kopie (afschrift) van de akte met daarop alleen de handtekening van de notaris.

Kan ik mijn partner volmacht geven om de akte te tekenen?

Ja, je kan als verkoper je partner volmacht geven om namens jou de akte te tekenen. Ook kan je ons kantoor de volmacht geven, in dat geval zal een medewerker van ons kantoor namens jou de akte tekenen.

De volmacht bij een verkoop is onderhands en er zijn kosten aan verbonden.

Als koper kan je ook ons kantoor volmacht verlenen, maar dit is wat ingewikkelder dan bij de verkoper. Allereerst moeten wij de hypotheekopdracht van de bank hebben ontvangen en zijn er kosten verbonden aan het opstellen van deze notariële hypothecaire volmacht, omdat de volmacht bij een koper een notariële akte betreft.

Deze meerwerk tarieven vind je hier.

Wat is een KIK-akte?

KIK staat voor Keten Integratie Kadaster. Een KIK-akte wordt door de notaris geautomatiseerd bij het Kadaster aangeleverd. Om de akte via deze wijze aan te leveren, scheelt dat voor u in kosten. Deze kosten liggen aanzienlijk lager, dan een akte die niet met KIK kan worden aangeleverd bij het Kadaster. De KIK-kosten betaal je op de nota van afrekening aan de notaris, maar deze kosten worden door de notaris weer doorbetaald aan het Kadaster.

Wanneer kan mijn akte via KIK worden aangeleverd?

In onderstaande gevallen is het niet mogelijk om een akte van levering met KIK in te schrijven bij het Kadaster:

 • Uitgifte erfpacht, erfpachtconversie, vestiging opstal en vestiging vruchtgebruik
 • Akte inhoudende uitsluitend vestiging erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichting of bestemming mandeligheid (wel mogelijk in combinatie met een akte van levering)
 • Akte van veiling/ vaststelling veilingsvoorwaarden
 • Verklaring van erfrecht of executele/ verklaring van verjaring
 • Afgifte legaat
 • Akte van schenking of ruiling
 • (Wijziging, onder-) splitsing in appartementsrechten
 • Koop is o.b.v. mondelinge koopovereenkomst
 • Einde zakelijk recht door tenietgaan of vermenging
 • Of enig verschil in de eigendomsverhouding ten op zichte van hetgeen bij het Kadaster bekend is

Bij onder andere de onderstaande banken kan je een hypotheekakte met KIK in schrijven bij het Kadaster:

 • ABN AMRO
 • Aegon
 • Florius
 • ING Bank
 • MoneYou
 • Rabobank
 • Obvion
 • Volksbank (BLG Wonen)
 • Volksbank (Regiobank)
 • Volksbank (SNS Bank)
Wat is een akte van levering?

Een akte van levering (ook wel transportakte/leveringsakte genoemd) is een akte waarmee de woning officieel aan jou wordt overgedragen en dus ook op jouw naam komt te staan. De akte van levering wordt opgesteld door Notaris VanNu als we daarvoor jouw opdracht hebben ontvangen. De akte van levering moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst. Deze akte moet door de verkoper, koper en de notaris worden ondertekend. Na ondertekening door jou, de verkoper en de notaris, schrijft de notaris de akte van levering in bij het Kadaster om de levering definitief te maken.

Wat staat er in een akte van levering?

In de akte van levering worden op z’n minst de volgende gegevens opgenomen:

 • de naam en plaats van de notaris waar je de akte ondertekent;
 • de datum waarop je de akte ondertekent;
 • jouw persoonlijke gegevens en die van de verkopers van de woning;
 • de gegevens van de woning die verkocht/gekocht is;
 • welke koopprijs er betaald moet worden voor de woning;
 • een verwijzing naar de koopovereenkomst;
 • hoe de verkopers de woning hebben verkregen, met een verwijzing naar de vorige akte van levering;
 • hoeveel overdrachtsbelasting je moet betalen;
 • of er nog erfdienstbaarheden of andere verplichtingen/rechten bestaan;
 • kwijting voor de betaling van de koopprijs en een verklaring dat de ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt;
 • andere bijzondere bepalingen die voor de woning gelden.
Ik heb een akte van levering nodig, maar moet ik dan ook een koopovereenkomst hebben?

Vaak ontstaat er een verwarring en worden de termen ‘akte van levering’ en ‘koopovereenkomst’ (ook wel ‘koopakte’ genoemd) door elkaar gebruikt.

Een akte van levering is niet hetzelfde als een koopovereenkomst. De koopovereenkomst is de overeenkomst die de verkoper van de woning met de koper tekent bij het sluiten van de koop. De koopovereenkomst wordt door een (verkopend) makelaar, door partijen onderling of door een notaris opgesteld. De akte van levering is vervolgens de (juridische) uitwerking van de koopovereenkomst.

Voor een tot bewoning bestemde onroerende zaak, geldt een schriftelijkheidsvereiste. De koop moet op papier, in een koopovereenkomst, worden vastgelegd. Alhoewel de koop van bijvoorbeeld een losse garage dus niet schriftelijk hoeft te worden overeengekomen, raadt Notaris VanNu overigens aan om alle koopovereenkomsten schriftelijk op te stellen, zodat voor zowel de koper als de verkoper de rechten en plichten duidelijk vaststaan.

Is het verplicht om dit in de openbare registers van het Kadaster te laten opnemen?

Ja, na de ondertekening door verkoper, koper en de notaris, wordt de akte ingeschreven in het openbare register van het Kadaster. Dit betekent dat de woning officieel op jouw naam (en eventueel die van je partner) staat.

Wat is een waarborgsom?

Als je een woning koopt, hoef je natuurlijk niet de hele koopsom van tevoren te betalen. De verkoper vraagt vaak wel een soort garantie dat je uiteindelijk wél alles betaalt. Dan moet je een waarborgsom betalen. Meestal is dat tien procent van de koopsom. Kom je straks je verplichtingen niet na? Dan kan de waarborgsom worden gebruikt om een boete te betalen. Die is meestal ook tien procent van de koopsom.

Wat is een bankgarantie?

Niet iedereen heeft tien procent van de koopsom liggen voor het storten van een waarborgsom. Daarom is het ook mogelijk om een bankgarantie af te geven. De bank staat dan voor je garant en zorgt dat die tien procent wordt betaald als je in de problemen komt. Kom je je verplichtingen niet na, dan moet je niet denken dat je ervan af bent. Je moet het bedrag dan namelijk alsnog aan de bank betalen.

Wanneer is het handig om óók de koopovereenkomst in te schrijven bij het Kadaster?

Als de koopovereenkomst wordt ingeschreven zal je worden gevrijwaard van allerlei juridische problemen, als gevolg waarvan de verkoper niet meer aan zijn leveringsverplichting zou kunnen voldoen en jij om deze reden niet geleverd krijgt wat je hebt gekocht. Zo’n inschrijving wordt Vormerkung genoemd en is bepaald in artikel 7:3 Burgerlijk Wetboek (BW).

Door de koopovereenkomst in te schrijven word je beschermd tegen de in artikel 7:3 lid 3 BW genoemde belemmeringen tussen de periode van het sluiten van de koopovereenkomst en de levering van de woning. Hierbij kan je denken aan beslaglegging. Ook biedt de Vormerkung onder andere bescherming tegen een overdracht van de woning aan een derde, de vestiging van een recht van hypotheek daarop en het faillissement van de verkoper.

Als je ervoor kiest om de koopovereenkomst te laten inschrijven is deze maximaal een halfjaar geldig. Als er dan nog niet is geleverd, word je als koper niet meer beschermd. Het vervallen van de inschrijving van de koopovereenkomst heeft terugwerkende kracht; juridisch ontstaat er een situatie alsof er nooit een koopovereenkomst zou zijn ingeschreven. Na het vervallen van de inschrijving kan gedurende een halfjaar geen koop tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde woning worden ingeschreven. Daarom is het verstandig om na te denken over welke periode de koopovereenkomst moet worden ingeschreven, indien de periode tussen de koop en de levering langer is dan een halfjaar.

Er zijn kosten verbonden aan het inschrijven van de koopovereenkomst. Deze komen in beginsel voor rekening van degene op wiens verzoek de inschrijving wordt geregeld, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt.

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent je niet zelf de eigenaar. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het recht van overpad

Bij recht van overpad mag je over (een deel van) het erf van de ander lopen of mag de ander dat bij jou. Een voorbeeld is het gezamenlijk gebruik van een oprit.

 • het recht op uitzicht

Dit recht krijg je als jou een bepaald uitzicht wordt behouden. Je mag tot een maximum bepaalde hoogte bouwen om het uitzicht van je buren niet te belemmeren.

 • het recht van weg;

Dit recht is te vergelijken met het recht van overpad, maar is bedoeld voor grotere wegen waar je met de auto overheen mag.

 • het recht van goot

Bij recht van goot mag iemand een dakgoot hebben boven de grond van een ander en daar water lozen. (bijvoorbeeld hemelwaterafvoer).

Overdrachtsbelasting

Als je een onroerende zaak (bijvoorbeeld, een woning, appartement, stuk grond, garage) koopt, betaal je overdrachtsbelasting. Deze belasting betaal je bij de notaris en is verwerkt op je nota van afrekening.

Vaak zijn de kosten voor de overdrachtsbelasting voor rekening van koper (kosten koper) en bedraagt meestal 2% van de koopsom/marktwaarde. Als je aan de vereisten voor een startersvrijstelling voldoet, dan bedraagt dit 0%.

Wat is de startersvrijstelling?

0 % overdrachtsbelasting bij startersvrijstelling

Je hebt recht op startersvrijstelling als je voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

 1. je verkrijgt een woonhuis waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen;
 2. je bent tussen de 18 en 35 jaar;
 3. op het moment dat je een woning verkrijgt, mag de woningwaarde niet hoger zijn dan € 510.000 (grens woningwaarde 2024). Het gaat dan om de woning inclusief eventuele aanhorigheden, zoals een tuin, schuur of garage. Deze waarde is meestal (maar zeker niet altijd) gelijk aan de koopsom zoals die in de koopovereenkomst staat. Is de woningwaarde inclusief aanhorigheden hoger dan € 510.000,00, bijvoorbeeld € 515.000? Dan heb je dus geen recht op de startersvrijstelling.
  Als de woning op erfpachtgrond staat, wordt ook de waarde van de gekapitaliseerde canon bij de waarde van de woning opgeteld voor vaststelling van de woningwaarde;
 4. je hebt niet eerder gebruikgemaakt van de startersvrijstelling.

Bij het tekenen van de akte van levering moet je verklaren dat je de woning zelf voor langere tijd gaat bewonen en dat je nog niet eerder gebruik hebt gemaakt van de startersvrijstelling. Ook wordt de woningwaarde in de akte van levering opgenomen.

Bij notaris VanNu betaal je geen extra kosten voor het beroepen op de startersvrijstelling!

Wat is verlaagd tarief?

2% overdrachtsbelasting bij verlaagd tarief

Verkrijg je een woonhuis waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen? En kom je niet in aanmerking voor de startersvrijstelling? Dan is de overdrachtsbelasting 2% (verlaagd tarief) over de woningwaarde. Bij het tekenen van de akte van levering moet je verklaren dat je de woning zelf voor langere tijd gaat bewonen.

Bij Notaris VanNu betaal je geen extra kosten voor het beroepen op het verlaagde tarief!

Wanneer moet ik 10,4% overdrachtsbelasting betalen?

10,4% overdrachtsbelasting overige gevallen

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor de startersvrijstelling óf het verlaagde tarief? Dan betaal je 10,4% overdrachtsbelasting over de woningwaarde.

Dit is het geval bij percelen onbebouwde grond (niet zijnde bouwgrond), vakantiewoningen, bedrijfspanden, een garage die je niet gelijk met de woning koopt of een losse garage. Ook betaal je 10,4 % overdrachtsbelasting als je een woning koopt waar je niet zélf voor langere tijd in gaat wonen (als belegging of voor je kinderen).

Ik kom in aanmerking voor de startersvrijstelling, maar mijn partner niet. Kan dit?

Ja, in dat geval zullen wij de koopsom splitsen. Over jouw deel van de koopsom wordt 0% geheven en over het deel van jouw partner 2%. Of andersom.

Waarom moet ik als koper verklaren dat ik de woning als hoofdverblijf ga gebruiken?

Aangezien wij op basis hiervan de hoogte van de overdrachtsbelasting vastleggen. Als jij verklaart dat je de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken en je voldoet ook aan de overige vereisten voor de startersvrijstelling of het verlaagd tarief, dan wordt er of 0% of 2% geheven.

Als je verklaart de woning niet als hoofdverblijf te gaan gebruiken, dan val je onder de regeling van 10,4%.

Ik of mijn partner beheers(t) de Nederlandse taal onvoldoende. Wat moet ik doen?

Zodra jij of je partner de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, vragen wij jou dit op het vragenformulier aan te geven. Deze vragenformulier ontvang je van ons, zodra wij de koopovereenkomst van de makelaar hebben ontvangen en jou de ontvangst hiervan gaan bevestigen. Dit kan je ook per e-mail aan ons doorgeven, zodra er een dossiernummer bij ons bekend is.

In dat geval zullen wij, via een tolkenbureau, een beëindigd tolk/vertaler (in jouw moedertaal) voor je regelen. Diegene die komt tolken, wordt ook als partij opgenomen in de akte en is aanwezig tijdens de passeerafspraak bij ons op kantoor.

Wat moet ik meenemen naar de notaris?

Een geldig legitimatiebewijs om je te kunnen legitimeren.

Wat is een hypotheekakte?

Is een officiële akte getekend bij de notaris met alle gemaakte afspraken met betrekking tot jouw lening bij de bank. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afgesproken hypotheekvorm, het vastgestelde rentepercentage en de manier van aflossen.

Voor de hypotheekakte kom je dus ook bij de notaris. Dit doet je, als je een woning koopt, tegelijk met de akte van levering (dan krijg je de sleutels van je nieuwe woning). Heb je je hypotheek overgesloten of ga je deze verhogen (i.v.m. een verbouwing), dan doe je dit ook bij de notaris.

Naast het ondertekenen door jou en de notaris, tekent de bank ook mee, dit gebeurt echter door middel van een volmacht die de bank ons kantoor verleent. Een medewerker van ons kantoor zal in dat geval, namens de bank, haar/zijn handtekening zetten.

Is het verplicht om dit in de openbare registers van het Kadaster te laten opnemen?

Ja, na de ondertekening door alle partijen, wordt de akte ingeschreven in het openbare register van het Kadaster. Dit betekent dat de hypotheek officieel op jouw naam (en eventueel die van je partner) staat.

 

 

Is de hypotheekakte hetzelfde als de koopovereenkomst?

Nee, een hypotheekakte zijn de gemaakte afspraken tussen jou en de bank. Een koopovereenkomst daarentegen is de overeenkomst die de verkoper van de woning met de koper tekent bij het sluiten van de koop. De koopovereenkomst wordt door een (verkopend) makelaar, door partijen onderling of door een notaris opgesteld. De akte van levering is vervolgens de (juridische) uitwerking van de koopovereenkomst.

Is de hypotheekakte hetzelfde als de akte van levering?

Nee, een hypotheekakte zijn de gemaakte afspraken tussen jou en de bank. De akte van levering is een akte waarmee de woning officieel aan jou wordt overgedragen en dus ook op jouw naam komt te staan. De akte van levering wordt opgesteld door Notaris VanNu als we daarvoor jouw opdracht hebben ontvangen. De akte van levering moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst. Deze akte moet door de verkoper, koper en de notaris worden ondertekend. Na ondertekening door jou, de verkoper en de notaris, schrijft de notaris de akte van levering in bij het Kadaster om de levering definitief te maken.

 

Wat staat er in een hypotheekakte?

In de akte worden de volgende gegevens opgenomen:

 • de naam en plaats van de notaris waar je de akte ondertekent;
 • de datum waarop je de akte ondertekent;
 • jouw persoonlijke gegevens;
 • de naam van de geldverstrekker;
 • de gegevens van de woning die als onderpand dient;
 • wanneer je de woning hebt verkregen en of er al eerdere hypotheekrechten zijn gevestigd;
 • (soms) de hypotheekvorm (bijvoorbeeld annuïteiten- of lineaire hypotheek);
 • (soms) het rentepercentage;
 • (soms) afspraken over de looptijd en over verplicht- of vrijwillig aflossen;
 • (soms) eventuele verplichte verzekeringen (zoals een overlijdensrisicoverzekering);
 • diverse hypotheekvoorwaarden die verder van belang zijn;
 • het bedrag waarvoor de hypotheek wordt ingeschreven.
Waarom staan sommige afspraken niet in de hypotheekakte, terwijl ik deze wel heb gemaakt met de bank?

Als de hypotheekvorm, rentepercentage en andere spelregels over de lening niet in de hypotheekakte staan, staan ze in de hypotheekofferte. Er wordt in de hypotheekakte dan meestal een verwijzing gemaakt naar de hypotheekofferte. En soms wordt de hypotheekofferte dan door de notaris aan de hypotheekakte gehecht. De bank bepaalt dit en laat dit in de hypotheekopdracht aan de notaris weten.

Waarom is het ingeschreven bedrag hoger dan de hoofdsom?

Het ingeschreven hypotheekbedrag is soms net zo hoog als het geleende bedrag (de hoofdsom). Vaak is het ingeschreven bedrag echter hoger dan de hoofdsom. De reden daarvoor is dat je je hypothecaire lening dan in overleg met de bank kunt verhogen tot dit bedrag zonder dat je daarvoor opnieuw langs de notaris hoeft. Dat scheelt notariskosten als je bijvoorbeeld later extra wil lenen voor een verbouwing. De bank zal, op het moment dat je extra geld wil lenen, uiteraard wel checken of je die extra rente/aflossing wel kunt betalen en of de waarde van de woning wel toereikend is om extra geld op te nemen binnen het bestaande hypotheekrecht.

De opslag (rente boete en kosten)

Het hypotheekrecht zal altijd voor een hoger bedrag worden gevestigd, dan wat je hebt geleend bij de bank. Zo kun je op een later moment nog extra geld lenen, zonder notariskosten.

De bank wil echter altijd extra zekerheid hebben om de kosten te verhalen, ingevallen jij je betalingsverplichtingen niet voldoet. Hierbij kan je denken aan de opgelopen rente, de verschuldigde boetes en de kosten van een eventuele veiling uit de verkoopopbrengst van het onderpand. Die extra zekerheid voor de bank wordt mogelijk gemaakt door de hypotheek te verhogen met een vast percentage, binnen het notariaat wordt dit ook wel aangeduid als ‘de opslag’. Het betreft steeds een vast percentage (afhankelijk van de bank: 35%, 40%, 50% of zelfs 60%).

Voor jou heeft dit weinig betekenis. Met de opslag garandeert de bank haar voorrangspositie ten opzichte van eventuele andere schuldeisers.

Wat is een bereidstellingsprovisie?

Zodra de bank akkoord is met de offerte, stuurt hij de hypotheekopdracht naar de notaris toe. In de hypotheekofferte is ook opgenomen wanneer de offerte verloopt. Dit is slechts een beperkte tijd geldig. Dit betekent dat de ondertekening bij ons niet later dan die datum mag plaatsvinden. Als het nodig is kun je de periode van de hypotheekofferte verlengen. Dit heet ‘bereidstellingsprovisie’ en de kosten die je door deze verlening moet betalen heet ‘bereidstellingskosten’.

Wat zijn de voordelen van een samenlevingscontract?

Er zijn veel voordelen aan een samenlevingscontract. Zo kun je gewoon samenwonen, als je dat zou willen. Je hoeft hier niets voor te regelen. Alles van jou blijft van jou en alles van je partner, blijft van je partner. Je kunt dit allemaal bij Notaris VanNu laten opstellen in combinatie met een akte van levering en hypotheek, want een samenlevingscontract opgesteld door een notaris voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap en ook aan de eisen die pensioenfondsen stellen voor partnerpensioen.

Wat zijn de nadelen van een samenlevingscontract?

Hier sommen wij de nadelen voor je op:

 • je bent niet elkaars erfgenaam;
 • partneralimentatie moet in een samenlevingscontract worden vastgelegd, omdat er geen wet is voor samenwoners die dit voor jou regelt;
 • je hebt niet automatisch het recht op elkaars pensioen;
 • het opstellen van een samenlevingscontract kost geld, maar een geregistreerd partnerschap of een huwelijk kost ook geld;
 • als je vader of moeder wordt, moet je je kind erkennen en ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.
Wat kan ik in een samenlevingscontract laten opnemen?

In een samenlevingscontract kun je allerlei afspraken vastleggen. Zo kun je een verdeling maken in spullen wat van jullie samen is en wat persoonlijk blijft. Je kunt ook afspraken maken over de financiën, maar ook wat er moet gebeuren met de woning en pensioen als je uit elkaar gaat.

Is een samenlevingscontract hetzelfde als geregistreerd partnerschap/huwelijk?

Bij een samenlevingscontract sta je niet in de burgerlijke stand geregistreerd als partners van elkaar. Een samenlevingscontract wordt opgesteld door een notaris. Je kunt het contract ook samen met je partner opstellen. Als je partner overlijdt word je niet opgenomen als partner van de overledene in de overlijdensakte.

Is een samenlevingscontract verplicht als ik een huis wil kopen?

Je kunt altijd samenwonen met je partner. Het is wel verstandig om afspraken vast te leggen in een samenlevingscontract, dit geeft je duidelijkheid en heeft voordelen. Aangezien de wet niets geregeld heeft voor samenwoners.

Moet ik ook samenwonen met de persoon uit het samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract maak je afspraken met je partner, waarmee je samenwoont. Als dit niet hetzelfde persoon is die in het samenlevingscontract wordt genoemd, kun je een samenlevingscontract beëindigen door het versturen van een aangetekende brief naar je partner.

Dit is ingewikkelder, zodra er een koopwoning en kinderen in het spel zitten. De woning moet in dat geval worden verdeeld en er moet een ouderschapsplan opgesteld worden bij een gezamenlijk gezag over jullie minderjarige kinderen.

Heeft een samenlevingscontract invloed op mijn toeslagen?

Als je een samenlevingscontract hebt, bent je elkaars toeslagenpartner, vanaf het moment dat het samenlevingscontract is getekend. Door samenwonen kan je toeslag dus lager worden of stoppen.

 

Wanneer stopt een samenlevingscontract?

Op het moment dat je een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat trouwen met je partner, vervallen alle afspraken die je hebt gemaakt in een samenlevingscontract. Ook als de duurzame samenleving wordt beëindigd (je gaat bijvoorbeeld uit elkaar) of als één van beiden de samenleving opzegt, komt het samenlevingscontract te vervallen.

Wat moet ik meenemen naar de notaris?

Een geldig legitimatiebewijs om je te kunnen legitimeren.

Waarom maakt Notaris VanNu gebruik van Online Dossier?

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geeft aan om conceptakten met persoonsgegevens beschikbaar te stellen via een beveiligd portaal. Conceptakten die per e-mail worden verstuurd kunnen worden onderschept, afhankelijk van de inhoud. Dit kan voor een datalek zorgen.

Aangezien wij met vertrouwelijke gegevens werken, willen wij hier op een zorgvuldige manier mee omgaan. Om jouw gegevens te kunnen waarborgen, werkt Notaris VanNu met Online Dossier. Dit is een portal waar de concept akten, afrekeningen en andere belangrijke documenten worden klaargezet. Zodra iets voor je klaar staat, ontvang je hier een e-mail van met een link naar je Online Dossier. Middels deze link kun je beveiligd inloggen om toegang te krijgen tot jouw documenten.

Wat is een datalek?

Bij een datalek gaat het om toegang tot persoonsgegevens zonder dat dit mag of zonder dat dit de bedoeling is. Waarbij de oorzaak een inbreuk op de beveiliging van deze gegevens is. Ook het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigen of verstrekken van persoonsgegevens door zo’n inbreuk valt onder een datalek.

Ik kan geen account aanmaken, hoe kan dat?

Je kunt niet zelf een account aanmaken op het Online dossier platform; dit wordt gedaan door notaris VanNu. Je hebt hiervoor reeds je e-mailadres en mobiele telefoonnummer aan ons verstrekt, middels de koopovereenkomst die wij hebben ontvangen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een account aan te kunnen maken.

Ik kan niet inloggen, wat moet ik doen?

Als notaris VanNu jouw account heeft aangemaakt, de documenten heeft klaargezet en de rechten heeft geregeld, zal het kantoor jou een e-mail gaan sturen. In deze e-mail staat een link om te kunnen inloggen op jouw Online dossier.

Nadat je op de link hebt geklikt, word je doorgeleid naar het Online dossier. Hier vindt eerst een verificatie plaats. De laatste 2 cijfers van jouw mobiele nummer worden hier getoond, jij dient zelf vervolgens de laatst 4 cijfers van je nummer in te geven, waarna je een SMS met een verificatiecode zult ontvangen om in te loggen. Je kunt desgewenst in je instellingen aanpassen dat je wilt inloggen met een gebruikersnaam/wachtwoord in plaats van met een SMS-code.

Ik moet documenten uploaden, hoe doe ik dat?

Je kunt van ons het verzoek krijgen om documenten te uploaden, bijvoorbeeld een verklaring herkomst eigen middelen.

 1. De gewenste documenten kan je uploaden via de knop [Uploaden].
 2. Vul hier de gevraagde gegevens in en selecteer het gewenste bestand via de knop [Bestand kiezen] onder [Upload document].
 3. Als alle gegevens juist zijn ingevuld en het juiste bestand is geselecteerd dan kies je voor [Opslaan].
 4. Rechts boven in jouw Online dossier krijg je vervolgens de melding dat het document succesvol is verstuurd.
Notaris VanNu zegt documenten te hebben gestuurd, maar ik heb niets ontvangen. Hoe kan dit?

Dit kan te maken hebben dat er een typefout zit in jouw e-mailadres, die wij hebben overgenomen uit de koopovereenkomst. Daarnaast moet het een e-mailadres zijn die jij beheert, want deze wordt aan jouw mobiele telefoonnummer gekoppeld. Zodra je een e-mailadres van jezelf opgeeft met een mobiel telefoonnummer van je partner, dan gaat het mis.

Let op: heb je een nieuwe e-mailadres of mobiel telefoonnummer? Neem dan contact met ons op via info@notarisvannu.nl om dit aan ons door te geven. Wij zullen er zorg voor dragen dat het in ons systeem is aangepast.

© Notaris VanNu 2024